Gimė 1906 m. vasario 15 d. Barzdų k. (Šakių raj.). 1923-1929 m. mokėsi Kauno meno mokykloje, baigė grafikos specialybę. 1930-1931 m. lankė M. Dobužinskio studiją. 1929-1932 m. dėstė Kauno meno mokykloje, 1927-1932 m. – Moterų dailės darbų mokykloje, 1928-1933 m. – Lietuvos moterų kultūros draugijos Mergaičių mokytojų seminarijoje, 1928 m. – Lietuvos moterų globos komiteto Amatų mokykloje, 1929-1930 m. – „Pavasario“ suaugusiųjų gimnazijoje. 1931-1940 m. dėstė audimo pagrindus Dotnuvo žemės ūkio akademijoje, 1936-1939 m. – Kauno I valstybinėje amatų mokykloje. 1931-1940 m. dirbo Žemės ūkio rūmuose audimo instruktoriumi ir Namų pramonės skyriaus vedėju. 1926-1939 m. vadovavo ekspedicijoms, rinkusioms lietuvių liaudies meno dirbinius. 1940-1942 m. dirbo Vilniaus dailės akademijos dėstytoju ir Pedagogikos katedros vedėju, 1942-1944 m. – Kauno taikomosios dailės instituto Dekoratyvinių audinių studijos vedėju. 1945-1946 m. dėstė Tamošaičių įkurtoje Dailės studijoje Glasenbache (Austrija), 1946-1948 m. dirbo Dekoratyvinių audinių skyriaus vedėju Dailės ir amatų mokykloje Freiburge (Vokietija). Atvykęs į Montrealį 1949-1950 m. vadovavo YMCA centre veikusiai Meno ir amatų akademijai. Išaudė kilimų, sukūrė tapybos ir grafikos darbų. Sudarė ir redagavo „Sodžiaus meno“ serijos leidinius (1-8 knygos, 1931-1939), išleido knygas Audimas (1933), Austiniai kilimai (1935), Staltiesės (1935). Emigracijoje lietuvių kalba parašė knygą Tautiniai rūbai ir juostų raštai (1968), anglų kalba – Lithuanian Easter Eggs (Lietuvių margučiai, 1982), kartu su A. Tamošaitiene – Lithuanian National Costume (Lietuvių tautiniai drabužiai, 1979) ir Lithuanian Stashes (Lietuvių juostos, 1988). 2000 m. grįžo į Lietuvą.