Gimė 1910 m. rugsėjo 9 d. Vainute (Tauragės apskr., dab. Šilutės raj.). 1928-1931 m. mokėsi Moterų dailės darbų mokykloje Kaune. Randarbių įgūdžius tobulino 1937 m. Švedijoje. 1932-1934 m. dirbo Žemės ūkio rūmų audimo ir mezgimo kursų vedėja, 1934-1937 m. – šių rūmų Namų pramonės skyriaus audimo instruktore. 1935 m. kartu su A. Tamošaičiu atidarė audimo dirbtuvę Ąžuolų Būdoje. 1939-1940 m. dirbo „Marginių“ bendrovės Vilniaus skyriaus vedėja, 1940-1942 m. – Kauno taikomosios dailės instituto Dekoratyvinių audinių studijos instruktore. 1945-1946 m. dėstė Tamošaičių įkurtoje Dailės studijoje Glasenbache (Austrija), 1946-1948 m. dirbo audimo instruktore Dailės ir amatų mokykloje Freiburge (Vokietija). 1948 m. Montrealyje, YMCA centre, įsteigė Audimo ir tautinių drabužių studiją. 1977 m. buvo Lietuvių tautodailės instituto Kanadoje steigimo iniciatorė. Išaudė gobelenų, rištinių kilimų, audinių tautiniais raštais, sukūrė tapybos ir grafikos darbų. Išleido knygas Mezgimas (1935), Mūsų rankdarbiai (1935), Namie austi drabužiai (1937), Mergaičių darbeliai (1937). Kartu su A. Tamošaičiu Kanadoje parašė knygas Lithuanian National Costume (Lietuvių tautiniai drabužiai, 1979) ir Lithuanian Sashes (Lietuvių juostos, 1986). Mirė 1991 m. rugpjūčio 28 d. Palaidota Mississaugoje (Kanada), Šv. Jono kapinėse.