kolekcija1

Galerijoje saugomi A. Tamošaičio XX a. 3–4 deš. surinkti XIX–XX a. I p. lietuvių liaudies audinių, juostų ir drabužių rinkiniai, pačių dailininkų sukurti kilimai, gobelenai, tapybos ir grafikos darbai. Galerija turi vertingą meno leidinių biblioteką. Galerijoje eksponuojami lietuvių liaudies drabužiai ir audiniai, Tamošaičių kūriniai, atspindintys tradicijų tąsą šiuolaikinėje dailėje, lietuvių išeivijos puoselėtus tautiškumo bruožus.