Rimantė Balsienė „Visas gyvenimas – kūryba“

 

Gimiau 1962 m. dailininkės Marijos Žilevičienės šeimoje, mane nuo pat vaikystės lydėjo guašo, akvarelės dažų kvapas, vyniojamų siūlų muzika, kilimų audimo technikos garsas. Todėl ir aš nuo vaikystės, kiek save atsimenu, irgi paišiau, lipdžiau, mezgiau, siuvinėjau . Mama dėstė VDA tekstilės ir modeliavimo katedroje, visi siūlė stoti į VDA, bet aš visada buvau nenuorama, todėl dirbau Jaunimo teatre kostiumininke. Tada, keturiasdešimties, įstojau į kineziterapijos specialybę, bet visada kažką kūriau gyvenime, todėl liaudies meistrė jau esu 35 metus. Bet vis tiek didžiausia gyvenimo kūryba yra mano 3 sūnūs. Jie geriausi mano kūrybos vertintojai.

Rimantė Balsienė