Margučiai

Laukdami šventų Velykų, po dvejų metų pertraukos, galerijoje vėl vašku marginame kiaušinius. Susirinko skirtingu laiku 12 dalyvių.

Ornamentų radome dailininko Antano Tamošaičio knygoje LITHUANIAN EASTER EGGS (LIETUVIŲ MARGUČIAI), arba dalyviai patys kuria savo raštą.

Kiaušiniai dažomi tik natūraliais dažais: svogūnų lukštais ir raudongūžiu kopūstu.