Viktoras Vizgirda: tapyba, sveikinimai, laiškai

Viktoras Vizgirda (1904-1993) tapytojas, pedagogas, scenografas, dailės gyvenimo organizatorius, knygų iliustratorius, kritikas. Daugiausia tapė peizažus, natiurmortus, portretus, autoportretus, figūrines kompozicijas, kūrė vitražus. Jo kūrybai būdinga meistriška tapysena, liaudiška pasaulėjauta, lyrizmas, nuotaikų niuansai, ekspresija, išraiškingos, sodrios spalvos.

1920-1926 m. mokėsi Kauno meno mokykloje (baigė J. Vienožinskio tapybos studiją).

Antanas Tamošaitis (1906-2005) 1923 m. pradėjo mokytis Kauno meno mokykloje, o 1926 m. įstojo į šios mokyklos Aukštąjį skyrių, kuriame susibūrė gausus (net 28) ateityje garsių dailininkų kolektyvas. Tarp jų – Adolfas Veleška, Antanas Samulevičius (Samuolis), Robertas Antinis, Viktoras Vizgirda, kuris 1926–1927 m. gavo valstybės stipendiją vienų metų studijoms Paryžiuje. Mokėsi André Lhote akademijoje, Didžiosios lūšnos akademijoje (Académie de la Grande Chaumière), V. Šuchajevo piešimo studijoje.

V. Vizgirda dalyvavo steigiant Ars dailininkų grupę, dalyvavo jų rengiamose parodose. 1938 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkas. XX a. 4-ajame dešimtmetyje per vasaros atostogas keliavo po Europą. 1940–1941 m. persikėlė gyventi į Vilnių, 1941–1943 m. – Vilniaus dailės akademijos direktorius.

1944 m. pasitraukė į Vokietiją.

1946 m. V. K. Jonynas Freiburge įsteigė Dailės ir amatų mokyklą (Ecole des Arts et Metiers) ir jai vadovavo. Čia buvo tęsiamos Kauno taikomosios dailės instituto mokymo tradicijos, diegiama liaudiško meno samprata. Tapybą dėstė Viktoras Vizgirda, Adomas Galdikas, Adolfas Veleška, skulptūrą – Aleksandras Marčiulionis, Teisutis Zikaras, grafiką – Telesforas Valius, Adolfas Vaičaitis,  Alfonsas Krivickas, keramiką – Eleonora Marčiulionienė, Antanas Muraitis, juozas Bakis, piešimą – V. K. Jonynas, vytautas Kasiulis, dailės istoriją – Aleksis Ranitas. A. Tamošaitis vadovavo Audinių dailės studijai. A. Tamošaitienė toje studijoje tvarkė praktinius darbus – ėjo audimo instruktorės pareigas.

Kanadoje A. ir A. Tamošaičiai palaikė ryšius su kitais nuo sovietų grėsmės pabėgusiais ir užjūryje prisiglaudusiais lietuvių kultūros veikėjais. Nuo 1950 m. Amerikoje įsikūręs tapytojas Viktoras Vizgirda buvo dažnas svečias jų sodyboje Kingstone.

V. Vizgirda mirė 1993 m. Sentervilyje (JAV). Palaidotas Vilniuje