Margučiai Antano Tamošaičio kolekcijoje

Antanas Tamošaitis (1906-2005) dar pradžios mokykloje prieš Velykų atostogas gavęs užduotį ką nors nupiešti laisva tema nupiešė ne tik jo namuose margintų kiaušinių raštus, bet dar pas kaimynus nubėgo pažiūrėti margučių. Mokytojui labai patiko piešiniai ir juos iškabino ant lentos kaip pavyzdį kitiems mokiniams. Besimokydamas Kauno meno mokykloje, 1928 m. paskelbė pirmą straipsnį apie margučius periodiniame leidinyje „Pavasaris“. Jo susidomėjimas tęsėsi toliau: rinko margučius, piešė jų raštus (iki 1945 m. sukaupė 1500 piešinių). Gyvendamas Kanadoje Antanas Tamošaitis margučius tyrinėjo toliau: lankė šioje šalyje ir JAV gyvenančius lietuvius, fotografavo jų margučius ir rinko informaciją apie dekoruotojus. 1982 m. išleistoje knygoje „Lithuanian Easter Eggs“ A. Tamošaitis apibendrino kelių dešimtmečių triūsą, suregistravo surinktus margintų kiaušinių pavyzdžius, remdamasis jais padarė išvadas apie lietuviškų margučių puošybos išskirtinumą.

2021 m. kovo mėn. 27 d. galerijoje „Židinys“ surengta Antano Tamošaičio margučių kolekcijos paroda,

kurią galima pamatyti iki balandžio mėn. 17 d.

Margučiai buvo dažomi suteikiant jam simbolinę, maginę prasmę. Dažniausiai naudojama juoda ir raudona spalva. Juoda simbolizavo žemę motiną, deivę Žemyną. Buvo tikima, kad visa kas gyva, yra kilę iš žemės. Raudona spalva simbolizavo vaisingumą, gimimą, gyvenimą, ji reiškė gyvenimo, šviesos, šilumos, atgimimo, sėkmingos visokios pražios supratimą. Ji simbolizavo ir deivę Ladą (dangaus ir žemės, lietaus davėja, žemės globėja, harmonijos, meilės ir grožio deivė). Mėlyna – dangaus ir palaimos spalva.

Vašku margintų kiaušinių raštai dėliojasi iš taškelių ir brūkšnelių, jie simbolizavo pavasarį, turėjo skatinti augalų augimą, klestėjimą, gerą derlių, gyvulių gausą, žmogaus sveikatą. Raštai įvairūs: saulutės, žvaigždutės, kosminiai medžiai su saule viršūnėje, žalčiukai, vingeliai…

Labai dažnai kiaušiniai išmarginami dangaus kūnų raštais. Saulei buvo priskiriama ypatinga jėga pažadinti iš žiemos miego žemę. Javų augimo galia priskiriama mėnuliui. Augalai, žiedai buvo derinami su saulės ir mėnulio motyvais.

Šiemet margučius vėl dažome namuose.