Antano Tamošaičio šiaudinukai

Antanas Tamošaitis (1906-2005) grafikas, tapytojas, tekstilės dailininkas.

Nepriklausomoje Lietuvoje energingas ir kūrybingas A. Tamošaitis įsijungė į aktyvų tautodailės puoselėjimo darbą: dalyvavo liaudies dirbinių rinkimo ekspedicijose, studijavo liaudies meną, organizavo audimo kursus, savo asmenine kūryba populiarino tautiniais raštais grįstą profesionaliąją dailę.

Besibaigiant Antrajam pasauliniam karui, Tamošaičiai pasitraukė iš Lietuvos, tačiau ir išeivijoje tęsė švietėjišką bei meninę veiklą.

Kalendorinės šventės būdavo švenčiamos pagal lietuvių tradicijas, o Kalėdų eglutę puošdavo tik šiaudiniais papuošalais.

„Vyresnieji ir senelės ragindavo mus, jaunus berniokus ir mergaites pririnkti tinkamų šiaudų rudens ir žiemos vakaronių darbams.

Sodžiaus jaunimo labiausiai mėgiami šiaudiniai dailės dirbiniai, tai šiaudelių varstymas siūlu sudarant visokeriopus jų jungties – erdvinius bei plokščius pavidalus. Erdviniai buvo kabinami palubėse arba prie langų, kad ant plono siūlelio galėtų sukinėtis. Iš šiaudelių buvo sudaromos plokščios ir erdvinės žvaigždutės, paukščiukai, žvėriukai arba tik geometrinės konstrukcijos.“ Rašė Antanas Tamošaitis rengiamam leidiniui, apie 1990 m.