Dovanotų darbų paroda

Spalio mėn. galerijos vedėja Laimutė Lukoševičienė buvo išvykusi į Kanadą pas dailininkės Anastazijos Tamošaitienės jaunesniąją seserį – tautodailininkę, ilgametę Tautodailės instituto išeivijoje pirmininkę Aldoną Veselkienę. Kelionės tikslas buvo peržiūrėti A. Veselkienės namuose sukauptą dokumentinę medžiagą ir meno kūrinius bei atrinkti tuos, kuriais būtų galima papildyti Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerijos fondus. A. Veselkienė – Tamošaičiams artimas asmuo, kurią jie globojo nuo jaunystės, mokė austi ir kreipė meno keliu. Kartu su A. Veselkiene  peržiūrėta archyvinė medžiaga, nuotraukos (kai kurios atrinktos galerijos archyvui).

Daugiau laiko skyrė tekstilės darbų peržiūrai ir atrankai. Galerijai „Židinys“ Aldona Veselkienė ir jos sūnus Linas Veselka padovanojo du istoriškai svarbius  A. Tamošaitienės sukurtus kilimus, kurie neseniai pasiekė Lietuvą. Jie yra istorinės retenybės, nes atspindi ankstyvojo emigracijos laikotarpio pokario Vokietijoje meninę aplinką. Tai rištinis kilimas „Lietuvių tautiniai šokiai“, kurį A. Tamošaitienė išaudė 1946 m. Freiburge (1948 m. Hanau surengtoje parodoje laimėjo pirmąją vietą) ir 1947 m. Freiburge išaustas kilimas „Užburta pilis“, jį  Anastazija 1955 m. dovanojo krikšto sūnui Linui Veselkai.

Aldona Veselkienė galerijai mielai dovanojo ir savo pačios austų tekstilės darbų: gobeleną „Rambyno kalnas“, austą Kanadoje, kurį sukūrė įkvėpta nepaprastai gražios gamtos ir tėvynės ilgesio; kaišytiniai kilimai: „Pasakų paukščiai“, „Miško draugai“, „Paukščiai“, atspindi meilę lietuvių liaudies tekstilei. Ji savo austus kilimus bei tautinius drabužius ne kartą yra pristačiusi daugelyje parodų. Minėti darbai papildė „Židinio“  galerijos fondus.

Dovanotų darbų paroda veikia nuo 2019 m. gruodžio 11 d.