Urtės klubo skiautinių paroda

 

 

Urte 2017-mėl-1Maloniai kviečiame į Urtės klubo

Skiautinių parodos atidarymą,

kuris įvyks 2017 m. rugpjūčio 17 d. 17 val.

Vilniuje, Tamošaičių galerijoje „Židinys“

Dominikonų g. 15

Paroda veiks iki 2017 m. rugsėjo 16 d.

 

Dalyvauja: Aldona Tamonytė-Dorrity, Vanda Kubiliūnienė, Zita Šaltmerienė, Jovita Šermukšnė, Laima Kantakevičienė, Živilė Ramelienė, Vilma Korlienė, Donata Dumčiuvienė, Alma Vadminienė, Ina Nenortienė, Ramutė Raciūtė, Jadvyga Orantienė