Antanui Tamošaičiui – 110

tamosaitis plakatasKovo pradžioje Vilniaus dailės akademijos Antano Tamošaičio ir Anastazijos Tamošaitienės galerijoje „Židinys“ paminėtos Antano Tamošaičio 110-osios gimimo metinės. Prisimindami ir pagerbdami šį šviesaus atminimo dailininką, vieną įžymiausių lietuvių liaudies meno puoselėtojų ir profesionalios tekstilės Lietuvoje pradininką, susirinko menininkai, dailės akademijos dėstytojai ir studentai, inteligentijos atstovai.

Renginio metu buvo apžvelgtas ilgas ir vaisingas Antano Tamošaičio gyvenimo ir kūrybos kelias.

Šis garbingas jubiliejus paskatino galerijos „Židinys“ darbuotojus drauge su Vilniaus dailės akademijos leidykla parengti ir išlėisti 2016 metų sieninį kalendorių. Jis pavadintas „Antanui Tamošaičiui – 110“. Kalendorių pristatė jo sudarytoja ir teksto autorė dr. Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė.

Dar vienas gražus šio renginio akcentas – Vilniaus dailės akademijos studentų, Antano Tamošaičio premijos laureatų darbų paroda. Premiją 1996 metais įsteigė pats A. Tamošaitis, siekdamas skatinti tautinio tapatumo paieškas studentų kūryboje. Ji kasmet skiriama už geriausius bakalauro ir magistro studijų baigiamuosius darbus, kuriuose interpretuojamas liaudies meno paveldas. Šioje parodoje eksponuojama 14 per pastaruosius metus premijuotų darbų. Parodą pristatė Vilniaus dailės akademijos prorektorė prof. Eglė Bogdanienė ir Tekstilės katedros vedėja doc.Laura Pavilonytė-Ežerskienė.

Vakaro metu skambėjo kanklių muzika, kurią atliko Austė Tamulynaitė.

Vilniaus dailės akademijos Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerijos „Židinys“ vedėja

                                                                                                         Laimutė Lukoševičienė