Projektas VI respublikinis jaunųjų alikėjų ir dailininkų festivalis – konkursas „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“

posted in: Naujienos | 0

Paroda2Vilniaus „Ąžuoliuko” muzikos mokykla nuo 2004 metų rengia respublikinį jaunųjų atlikėjų ir dailininkų festivalį – konkursą „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“. Projektas puoselėja menų sąveikos idėją, kuri ypač svarbi dabartinės kultūros sąlygomis. Juk šiuolaikinė meninė kultūra peržengusi žanrų ribas, pasitelkia įvairių meno sričių išraiškos galimybes. Todėl svarbu nuo mažens pratinti vaikus gilintis į muzikos, dailės, žodinės kūrybos paslaptis, išbandyti jėgas kuo įvairesnėje meninėje veikloje.

Vilniaus „Ąžuoliuko” muzikos mokyklos ir jos partnerių Vievio meno mokyklos bei Lietuvos edukologijos universiteto organizuojamas projektas apima visą eilę renginių. Tai teorinis – praktinis seminaras, festivalis – konkursas, dailės darbų parodos, laureatų koncertai, projekto dalyvių koncertai.

Eilę metų Lietuvos muzikos ir teatro akademijos patalpose organizuotas renginys šiais metais vyko Lietuvos edukologijos universitete (Studentų g. 39, Vilnius).

Jau septintą kartą vykstančios šventės „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ svarbiausi renginiai prasidėjo 2014 m. kovo 18 d. teoriniu – praktiniu seminaru „Integruotas meninis ugdymas ir kultūrinis sąmoningumas“. Respublikos muzikos ir dailės pedagogams skirtą seminarą padėjo organizuoti Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto Muzikos katedra. Įsimintinas teorines ir praktines žinias skleidė Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto Muzikos katedros docentė dr. Henrika Šečkuvienė, Muzikos katedros docentas Vytautas Barkauskas, Meninio ugdymo katedros docentė dr. Dalia Ramutė Karatajienė, Dailės katedros asistentė Kunigunda Dineikaitė. Seminare muzikos, dailės ir meno mokyklų mokytojai pasisėmė vertingos patirties šiuolaikinės meninės kultūros bei menų sąveikos temomis.

Kovo 22 d. Lietuvos edukologijos universitete nuaidėjo VI respublikinis jaunųjų atlikėjų ir dailininkų festivalis–konkursas „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“. Į muzikos ir spalvų šventę, apipintą vaikų eilėmis bei pasakomis, atvyko 128 muzikai ir dailininkai iš Druskininkų, Marijampolės, Skuodo, Švenčionių, Švenčionėlių, Vievio, Zarasų, Panevėžio, Jašiūnų, Trakų ir Vilniaus.

Konkursas savitas ir unikalus tuo, kad jame susilieja trijų meno rūšių elementai: moksleiviai vertinami ne tik už muzikos kūrinio atlikimą, bet ir jo pavaizdavimą plastinės raiškos priemonėmis, artistiškumą, gebėjimą literatūros tekstu bei vaidyba reikšti muzikos keliamas asociacijas. Darbų pristatymo metu ir po to, skambant muzikai, didžiuliame ekrane visi šventės dalyviai ir svečiai stebi abiejų, jaunojo muzikanto ir dailininko, dailės darbus, atliktus ta pačia muzikine tema.

Kadangi pagal konkurso sąlygas dalyviai pateikia laisvai pasirinkto žanro, stiliaus, formos kūrinį, renginyje skamba įvairių epochų ir kompozitorių atliekama muzika. Jaunieji menininkai turi galimybę susipažinti su įvairių stilių ir epochų kompozitorių kūryba, iš arčiau pažinti skirtingų instrumentų skambesį.

Svarbi projekto „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ dalis yra tradicinės festivalio-konkurso dalyvių dailės darbų parodos, suteikiančios galimybę pamatyti vienu metu daug įvairių kūrybinių interpretacijų Patys menininkai gilindamiesi į savo ir kitų dalyvių piešinius, gali pasisemti naujos patirties ir profesinio meistriškumo, susipažinti su skirtingų dailės rūšių specifika bei techninėmis galimybėmis. Ypač didelį susižavėjimą kelia pačių jauniausių moksleivių, itin ryškiai matančių pasaulį, nesidrovinčių reikšti savo jausmų, kūryba. Vyresniųjų menininkų piešiniai – santūresni. Įdomu palyginti muzikantų ir dailininkų piešinius, atspindinčius skirtingą garsų įvaizdinimą. Dažniausiai muzikantams būdinga detalesnė kompozicija, siužetiškumas. Dailininkai muziką vaizduoja sąlygiškiau, ritmines struktūras pateikia kaip emociškai įtaigų garsų atitikmenį. Programinius kūrinius vaikams iliustruoti lengviau. Sudėtingiau perteikti abstraktesnių kūrinių – preliudų, etiudų, polonezų, allemandų, fugų, tokatų – muziką. Tačiau neprograminės muzikos iliustracijose dar įspūdingiau atsiskleidžia neribota vaikų fantazija ir meninė raiška, jaunųjų menininkų vidinio pasaulio grožis.

2005 m.- 2012 m. vykusio projekto „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ parodos surengtos Vilniaus “Ąžuoliuko” muzikos mokykloje, Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerijoje, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekoje, P. C. Gedimino 9, Stasio Vainiūno namuose – muziejuje.

2014 m. projekto parodos rengiamos:

Stasio Vainiūno namuose – muziejuje (A. Goštauto g. 2-41, Vilnius) nuo balandžio 30 d. iki birželio 11 d.

Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerijoje „Židinys“ (Domininkonų g. 15, Vilnius) nuo rugsėjo 9 d. iki spalio 9 d.

Menas – vienas didžiausių žmogaus kūrybos laimėjimų. Jis tiesiogiai ir aktyviai dalyvauja formuojant žmogaus taurius siekius, gebėjimą pakiliai svajoti ir dorai gyventi, nes moralinės vertybės yra ne tik žmogaus, bet ir visos tautos egzistavimo kelias.

Projekto vadovė Asta Grybienė