Alviros Eigminaitės-Širkienės kūrybos darbų paroda

posted in: Naujienos | 0

Prieš šv. Velykas Vilniaus dailės akademijos Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerijoje „Židinys“ atidaryta dailininkės Alviros Eigminaitės-Širkienės pastarojo dešimtmečio kūrybos darbų paroda, kurią autorė pavadino „INTENCIJŲ VOKAI PAGAL ŠVENTĄ RAŠTĄ“.

im4
Lietuvos tekstilės patriarcho Antano Tamošaičio, daugiau kaip 50 metų išgyvenusio išeivijoje, įkurtą galeriją „Židinys“ parodos autorė pasirinko neatsitiktinai.

im3

Prie parodos eksponatų dail. Alvira Eigminaitė-Širkienė ir VDA leidyklos redaktorė Teresė Valiuvienė (V. Dulko nuotr.).

Taip jau lėmė likimas, kad grįžęs į Lietuvą A. Tamošaitis apsigyveno Vilniuje ir ne vienerius metus buvo dailininkės kaimynas, tad abu menininkai dažnai bendraudavo ir dalydavosi mintimis apie šių dienų lietuvių dailę.

im1
Iš prigimties smalsi, mėgstanti imti į rankas pieštuką ar teptuką, Alvira, baigusi mokyklą, studijavo tuometiniame Vilniaus dailės institute, ir 1967 m. įgijo tapytojos-pedagogės specialybę.

im2
Nuo 1974 m. ji yra Lietuvos dailininkų sąjungos narė. 2005 m. dailininkei suteiktas meno kūrėjos statusas. Jos darbai – akvarelė, tapyba-eksponuoti daugelyje parodų.

Meno keliu taip pat ėjo ir dailininkės dukra Gabrielė. Ji studijavo tekstilę Vilniaus dailės akademijoje ir sėkmingai baigė magistro studijas. Deja… jos gyvenimo ir kūrybos kelias nutrūko labai anksti…

2002 m. tragiška dukters mirtis pastūmėjo dailininkę į naują kūrybos sritį, su kuria galima susipažinti šioje parodoje. Eksponuojami darbai atrodo tarsi tapyti popieriaus skiautelėmis. Tai netradiciški, netipiški koliažai, kuriuos dailininkė jautriai kūrė pagal Šventojo Rašto siužetus.

Šiandien, po Gabrielės mirties praėjus 10 metų, jos mamai, parodos autorei sukako 70 metų.

Alviros Eigminaitės-Širkienės kūrybos darbų paroda jau pirmosiomis dienomis sulaukė daug lankytojų, tarp kurių nemažai svečių iš užsienio.

A. ir A. Tamošaičių galerijos „Židinys“ vedėja Laimutė Lukoševičienė