Juozas Balčikonis (1924 01 12–2010 12 19)

posted in: Naujienos | 0

Vilniaus dailės akademijos garbės profesoriaus Juozo Balčikonio mirties metinės pažymėtos jo kūrinių paroda, atidaryta 2012 m. pradžioje A. ir A. Tamošaičių galerijoje „Židinys“. Prieš metus mus palikęs tekstilės patriarchas Juozas Balčikonis su pagarba minimas ne tik už visuomeninius nuopelnus – kaip ilgametis Vilniaus dailės akademijos Tekstilės katedros vedėjas, pokario pasipriešinimo kovų dalyvis, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ savininkas, bet pirmiausia kaip taurus ir nuoširdus žmogus.
1J. Balčikonio kūrybinis palikimas be galo įvairus. Jis paliko ryškius pėdsakus visose dailiosios tekstilės srityse, buvo nenuilstantis liaudies kostiumų kūrėjas. Modernia klasika įvardijama dailininko kūryba – tikras lietuvių tekstilės aukso fondas: iki šiol nepranokti batikos pano, kuriuose suderintos tradicijos ir inovacijos, metaforiškai įkūnyta liaudies kūrybos patirtis („Liaudies šventė“, 1967; „Sutartinė“, 1968), lakoniški riju kilimai („Žiema“, 1962), ekspresyvias improvizacijas primenantys gobelenai („Pavasario srautas“, 1970; „Mėnesienos sonata“, 1973 „Vandens ir smėlio fuga“, 1974). Vieni kūriniai subtilūs, itin poetiški ir muzikalūs, kiti – tvirti, vyriškai suręsti. J. Balčikonio darbai iki šiol puošia visuomeninius interjerus (Lietuvos Respublikos Seimo rūmus, Vilniaus universitetą, Vilniaus pramogų, kultūros ir sporto rūmus, Palangos ir Druskininkų poilsio įstaigas). Jo paskleistus liaudies kūrybos principus kūrybiškai plėtoja net kelios tekstilininkų – buvusių studentų kartos.
Šioje parodoje J. Balčikonis pristatomas dekoratyviniais audiniais, atliktais plangi technika, batikos kompozicijomis, tekstilės kūrinių eskizais ir projektais, vienu ankstyviausių gobelenų „Susimąstymas“ (1968), atspindinčiu dailininko poetinį pasaulio matymą, įgimtą ritmo jausmą, meditacinę nuotaiką. Šie darbai užima reikšmingą vietą ne tik J. Balčikonio kūryboje, bet ir visoje lietuvių tekstilėje. Jie anuomet buvo didelė naujovė, platino naujas tendencijas, prisidėjo prie lietuvių tekstilės modernėjimo.

Tauri asmenybė, atvira naujovėms, tikras moralinis autoritetas, plataus akiračio eruditas, klojęs pagrindus lietuvių tekstilės mokyklai, parengęs ištisas tekstilininkų kartas – toks profesoriaus J. Balčikonio paveikslas išliks ateities kartoms.

Lijana Šatavičiūtė