URTĖS klubo skiautinių paroda 2021

Dalyvauja:

Aldona Tamonytė-Dorrity,

Nijolė Nevčesauskienė,

Laima Kertiniauskienė,

Jadvyga Orantienė,

Ramutė Raciūtė,

Ana Petrilionienė,

Živilė Ramelienė,

Vilma Korlienė,

Donata Dumčiuvienė,

Zita Šaltmerienė