Kasdienės mintys ir godos…

Parodos atidarymas 2019 m. birželio 6 d. 17:00 val.

Šių metų audimo kursų parodoje dalyvauja 12 autorių, jų tarpe trys vaikai. Eksponuojami darbai, kurie nuausti lankant audimo kursus nuo 2018 m. spalio mėn. iki 2019 m. gegužės mėn.

Parodą galima aplankyti iki 2019 m. liepos mėn. 5 d.

Dalyvės: Smiltė Leonavičiūtė, Eleonora Leonavičiūtė, Elžbieta Nekrošiūtė, Ramunė Butrimaitė, Rūta Baškytė, Giedrė Jurkėnienė, Alma Brazdžiūnienė, Reda Lichadžiauskienė, Elena Nekrošienė, Valentina Meržinskaja, Zita Repečkienė, Dovilė Šileikytė,